Gizlilik Politikası

SPNHOST.com Gizlilik Politikası ve Bilgi Güvenliği

SPNHOST.com, müşteri ve kullanıcılardan sağlanan kişisel/özel bilgilerinin gizliliğine ve kanuna uygun şekilde işlenmesine büyük önem vermektedir. SPNHOST.com bu kapsamda AB’nin “Elektronik İletişim Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Mahremiyetin Korunması”na ilişkin 2002/58/EC sayılı direktifinde belirtilen temel prensipleri, Türkiye’de henüz bu konudaki kanuni düzenleme tamamlanmış olmamasına rağmen benimsemiştir. SPNHOST.com, üçüncü şahıslar ve kurumlardan aldığı bilgileri, aşağıdaki prensipler ile saklamakta ve işlemektedir:

SPNHOST.com, elde ettiği bilgileri iyi niyet çerçevesinde ve kanunlara uygun şekilde kullanır.

SPNHOST.com, elde ettiği bilgileri, açıkça belirlenmiş amaçlara yönelik olarak toplar ve kullanır.

SPNHOST.com, kullanım amacına yönelik ve uygun kapsamda bilgi toplar.

SPNHOST.com, bilgi kayıtlarının doğru ve güncel tutulması için gerekli önlemleri alır.

SPNHOST.com, uygulama alanına göre, veri sahiplerinin, ilgili kayıtlara erişimi, güncellemesi veya veriye ulaşımı engelleyebilmesi için gerekli imkanları sağlayacaktır.

SPNHOST.com, müşterilerinin özel tercihleri ile ilgili bilgileri, kullanımı ve verilen servislerle ilgili işlemler için gerekli olduğu süre için elinde tutacaktır.

“SPNHOST.com, sadece aşağıdaki durumlarda bilgileri işleme tabi tutacaktır”;

Veri sahibinin bilgilendirildikten sonra, açıkça ve belirlenebilir şekilde onay verdiği durumlarda.

Veri sahibinin talep ettiği bir sözleşmenin gerçekleştirilebilmesi için, bilginin işlenmesinin gerektiği durumlarda. Örnek olarak, bir satış sözleşmesini takiben, fatura hazırlanabilmesi için gerekli bilgilerin işlenmesi.

İşlemin yasal bir zorunluluk olduğu durumlarda.

Veri sahibinin hayati tehlikeye maruz kaldığı durumlarda, kişinin hayatının korunabilmesi için gerekli işlemlerde.

İşlemin gerçekleştirilmesi kamu yararını gerektiriyorsa veya işlem resmi makamlar tarafından (devlet, vergi, polis v.b.) gerçekleştiriliyorsa.

Veriyi işlemeye SPNHOST.com’un kanunen yetkisi varsa.


Hassas Bilgiler

SPNHOST.com, ırk ve etnik kökene ait bilgiler, politik fikirler, dini ve felsefi inançlar, sağlık ve cinsel tercihe ait bilgileri kayıtlarında tutmaz ve işleme tabi tutmaz.


Çerezlerin (Cookie) Kullanımı

SPNHOST.com, müşteri ve kullanıcılarının bilgisayarlarına belli durumlarda çerez (cookie) yerleştirmektedir. Çerezler, bir web sitesi tarafından bilgisayarınıza gönderilen, ve çoğu durumda size özel bir tanımlayıcı içeren bilgisayar dosyalarıdır. Çerezler, aşağıdaki durumlarda SPNHOST.com tarafından kullanım kolaylığı ve/veya ek güvenlik amacı ile kullanılmaktadırlar: Müşteri veya kullanıcının kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapması gereken bölümlere kolay erişim amacı ile. Müşteri veya kullanıcılarımızın servislerimizle ilgili tercihlerinin kayıtlı tutularak, gelecekte yapacakları işlemlerde kendilerine kolaylık sağlamak amacı ile. Çevrimiçi özelleştirilmiş içerik sunulan bölümlerde, özel bilgilerin ne şekilde görüntüleneceğinin belirlenmesi amacı ile. Çevrimiçi alışverişlerde, alışveriş sepeti ile ilgili bilgilerin tutulması amacı ile SPNHOST.com’in web sitesi ziyaretçileri ile ilgili istatistiki bilgilerini oluşturulabilmesi amacıyla. Çevrimiçi güvenlik önlemleri amacı ile. SPNHOST.com, çerezleri kişisel bilgilerinizin ortaya çıkacağı şekilde kullanmamaktadır. Buna rağmen, çerez kullanımını engellemek isterseniz, bunu bilgisayarınızdaki web tarayıcısının ayarlar bölümünden kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Çerezlere izin verilmemesi, SPNHOST.com’te sağladığınız temel servislerin kullanımını engellemeyecektir.


Bilgi Güvenliği

SPNHOST.com, kullanıcı ve/veya müşterileri tarafından sağlanan bilgilerin güvenliğine büyük hassasiyet göstermektedir. Bu amaçla, SPNHOST.com, müşterilerinin sağladığı bilgilerin güvenliği için, gerekli fiziksel, elektronik ve prosedürel önlemleri almaktadır. SPNHOST.com, www.turkishost.com üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde, müşterilerinin kredi kartı bilgilerini saklamamaktadır. Müşteri alış veriş sırasında girdiği bilgiler, API aracılığı ile SSL kullanılarak güvenli bir şekilde banka sistemlerine ulaştırır. Böylece, bu bilgilerin kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilmesi imkansız hale gelmektedir. SPNHOST.com, gerekli durumlarda, elektronik anahtar kullanımı ile müşterilerinin bilgi güvenliğini sağlamaktadır. SPNHOST.com’in, müşterilerinden aldığı bilgilere, sadece kullanım amacına yönelik olarak, ilgili personel tarafından erişim gerçekleştirilebilmektedir.